Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR43 0171 1960 0061 9613 8999 100
Δικαιούχος: ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Εθνική Τράπεζα
ΙΒΑΝ: GR68 0110 3370 0000 3373 7782 152
Δικαιούχος: ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Eurobank
ΙΒΑΝ: GR70 0260 2500 0000 1020 1205 701
Δικαιούχος: ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ